Το Αρχείο του Γραμματέως των Συνέδρων

Η μεγάλη αίθουσα Γ-Γ στη ΝΑ γωνία του συγκροτήματος του Ασκληπιείου, διαστάσεων 16,45 x 19,75 μ. είναι πλήρης κατασκευών της πρωτοβυζαντινής περιόδου, οι οποίες έχουν ξαναχρησιμοποιήσει ή καταστρέψει σχεδόν πλήρως τα ελληνιστικά κατάλοιπα.

Δεδομένου του δημοσίου πολιτικού χαρακτήρα των χώρων της ανατολικής πτέρυγας του Ασκληπιείου και της γειτνίασης της αίθουσας αυτής προς το Βουλευτήριο της πόλης, είναι μάλλον βέβαιο ότι είχε ανάλογο δημόσιο χαρακτήρα.

Σύμφωνα άλλωστε με μαρτυρία επιγραφής, που βρέθηκε μπροστά στην ανατολική είσοδο της αίθουσας, πρέπει να στεγαζόταν το Αρχείο του Γραμματέως των Συνέδρων.