Το Βουλευτήριο

 

Την Τρίτη κατά σειρά προς το Νότο αίθουσα της ανατολικής πτέρυγας του Ασκληπιείου αποτελεί κατ’εξοχήνχώρο συγκέντρωσης συνέδρων, αντιπροσώπων των πόλεων της αυτόνομης Μεσσηνίας. Έχει σχήμα σχεδόν τετράγωνο, διαστάσεων 20,80 x 21,60 μ. και στέγη τετράκλινη που στηρίζοταν εσωτερικά σε 4 πεσσούς. Οι τρεις πλευρές της (βόρεια, ανατολική και νότια) ήταν κλειστές, κτισμένες με τοίχο, πάχους 1,20 μ. ενώ είσοδος υπάρχει μόνο στη δυτική πλευρά από δύο μεγάλα τρίθυρα ανοίγματα.