Το Μουσείο και το άγαλμα της Αρτέμιδος

 

Το Μουσείο

Το Αρχαιολογικό Μουσείο στεγάζει ευρήματα των ανασκαφών της Αρχαιολογικής εταιρείας στην Αρχαία Μεσσήνη, οι οποίες άρχισαν από το 1985 από τον Θεμιστοκλή Σοφούλη και συνεχιστήκαν από τον Γεώργιο Οικονόμο (1905 & 1926), τον Αναστάσιο Ορλάνδο (1957 – 1975) και τον Πέτρο Θεμέλη (1986 ως και σήμε ρα). Κτίστηκε μεταξύ των ετών 1968 & 1972 στις δυτικές παρυφές του χωρίου Μαυρομάτη, σε οικόπεδο που δώρισε στην Αρχαιολογική Εταιρεία ο ομογενής Δ. Λατζουνη.

 Τα εκθέματα είναι λίγα αλλά συμπληρώνουν την εικόνα του πλούτου και την σημασία της πόλης.

 

 

Το Άγαλμα της Αρτέμιδος

Βρέθηκε το 1989, είναι το καλύτερο σωζόμενο από μια σειρά αντιγράφων της εποχής των Αντωνίνων, που παριστάνουν την Αρτέμιδα την στιγμή που ανασύρει το βέλος από την φαρέτρα για να τοξεύσει με τόξο που κρατεί στο αριστερό της χέρι.

Το ύψος του αγάλματος δεν ξεπερνά τα 1,34 μ. και ο ρόλος του δεν ήταν λατρευτικός αλλά διακοσμητικός. Ήταν τοποθετημένο σε κόγχη με τα αλλά δυο αγάλματα του βορείου τοίχου του οικοδομήματος μαζί με τα αλλά δυο αγάλματα που παρίσταναν τον Ερμή και τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο.