Το Αρτεμήσιο (Κ)

 Ο σημαντικότερος οίκος της δυτικής πτέρυγας του Ασκληπιείου είναι ο «Κ», που στεγάζει το ιερό της Αρτέμιδος. Είναι ορθογώνιος, διαστάσεων 10,30 x 5,80 μ. και χωρίζεται σε τρία κλίτη με δυο κιονοστοιχίες των δυο κιόνων εγκάρσια τοποθετημένες. Το κεντρικό ευρύτερο κλίτος φέρει στο βάθος το βάθρο του κολοσσιαίου λατρευτικού αγάλματος που εικόνιζε την Αρτέμιδα Όρθια ως Φώσφορο με λαμπάδα στο χέρι και κοντό χιτώνα με νεβρίδα στον τύπο της κυνηγετιδος.

Μπροστά στο λατρευτικό άγαλμα υπήρχε τράπεζα προσφορών (σώζεται η βάση της), ενώ σε κυκλική διάταξη στέκονται 11 βάθρα, 3 για αγάλματα ιερών και 8 για αγάλματα νεαρών μειούμενων κοριτσιών.

Την Όρθια Αρτέμιδα της Μεσσήνης τιμούσαν οι γυναίκες ως προστάτιδα των κοριτσιών. Οι γονείς αφιέρωναν στο ιερό άγαλμα των θυγατέρων τους οι οποίες έπαιρναν μέρος στις τελετές μύησης, του περάσματος δηλαδή από την παιδική στην ηλικία της ήβης και στην τάξη των γυναικών.