Το Πρόπυλο

 

 

Το πρόπυλο ανοίγεται στο μέσον της ανατολικής στοάς του Ασκληπιείου. Οδηγεί από την ανηφορική οδό, που βρίσκεται ανατολικά του ιερού, προς το Ασκληπιείο, που απλώνεται χαμηλότερα.

Στο μέσον περίπου χωρίζεται εγκάρσια από τοίχο με 3 θύρες. Από αυτές διατηρούνται τα κατώφλια με τις εγκοπές για τους σύρτες και τις στρόφιγγες, καθώς και για την στερέωση των ξύλινων παραστάδων.

 

Ανατολικά του εγκάρσιου τοίχου υπήρχε πρόσταση από 4  ορθογώνιες κολώνες (πεσσοί), πάνω στους οποίους εδράζονταν ιωνικοί κίονες. Μεταξύ του εγκάρσιου τοίχους και της πεσσοστοιχίας αυτής διατηρείται πλακόστρωτο δάπεδο. Η πρόταση προς το Ασκληπιείο (δυτική) είχε δυο κίονες κορινθιακού ρυθμού.