Το Βαλάνειο

Οι πρόσφατες ανασκαφικές έρευνες απέδειξαν ότι αποτελεί ιδιόμορφο και ξεχωριστό παράδειγμα λουτρικού συγκροτήματος. Η παρουσία του φαίνεται απόλυτα συνδεδεμένη με την καθημερινή ζωή των κατοίκων της πόλης αλλά και των εφήβων.

Το Βαλάνειο της Μεσσήνης είναι ένα ορθογώνιο οικοδόμημα (23 x 34,50 μ.). Έχει διαδρόμους, διαθέτει 2 φούρνους με αγωγούς τροφοδοσίας και πλακόστρωτες αίθουσες για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Είχε αποχωρητήριο και υπήρχε χώρος που λειτούργησε ως πισίνα, ο οποίος είναι ο επισημότερος του οικοδομήματος.

Στο χώρο φρέατος βρέθηκαν πάνω από τρείς εκατοντάδες νομίσματα, πολλά μάλιστα από αυτά «ανά δύο». Το φαινόμενο παραπέμπει στο κείμενο της επιγραφής των μυστηρίων της Ανδανίας. Ο ιερός νόμος της Ανδανίας αναφέρει ότι οι λουόμενη κατέβαλαν αντίτιμο στους βαλανείς για να καλύπτονται τα έξοδα των ξύλων της φωτιάς, της μάκτρας (μεγάλος λουτήρας βαλανείου), του ευκράτου ύδατος και του αλείμματος (αλοιφή).