Ταφικό μνημείο & Ρωμαική Έπαυλης

Ορθογώνιο Ταφικό Μνημείο των αρχών του 2ου αι. π.Χ., που περικλείει κιβωτιόσχημους τάφους νεκρών πεσόντων σε μάχη. Αποτελείται από τριμερή κρηπίδα, σειρά ορθοστατών και κυματιοφόρου στέψη, η οποία φέρει τα ονόματα των νεκρών, έξι ανδρών και τεσσάρων γυναικών, γόνων επιφανών μεσσηνιακών οικογενειών: Νέων, Θρασύλοχος, Αντισθένης, Πολύστρατος, Πολύανδρος, Πολυκράτης, Θήβα, Θελξίππα, Γοργώι, Λυσώι.

Ονόματα νεκρών μεταγενέστερων ενταφιασμών βρίσκονται άτακτα γραμμένα στο μεώπου της στέψης.

 

Ρωμαϊκή Έπαυλης

Κατοικία αξιωματούχου της Ρωμαϊκής Μεσσήνης (1ος – 4ος αι. μ.Χ.) χτισμένη πάνω στα ερείπια ελληνιστικών οίκων του 3ου – 1ου αι. π.Χ.

Καλύπτει την έκταση μιας ολόκληρης νησίδας του Ιπποδάμειου πολεοδομικού συστήματος.

Τη Ρωμαϊκή Έπαυλης την αποτελούν τα παρακάτω:

  • Προθάλαμος με ψηφιδωτό
  • Αίθουσα ακροάσεων με μαρμαροθετήματα
  • Κόγχες με μαρμάρινα αγάλματα (Άρτεμις, Ερμής, Ρωμαίος Αυτοκράτορας)
  • Atrium – Impluvium
  • Χώροι διαμονής
  • Αποθήκες
  • Ανδρώνας
  • Είσοδος