Ο Μεγάλος Δωρικός Ναός

Το μεγαλύτερο μέρος του κεντρικού υπαίθριου χώρου του Ασκληπιείου καταλαμβάνεται από τον επιβλητικό δωρικό περίπτερο Ναό και το βωμό του. Ο Ναός ήταν περίπτερος δωρικός (6 x 12 κίονες) με πρόναο και οπισθόδομο, που ο καθένας τους έφερε δύο κίονες μεταξύ παραστάδων.

Οι εξωτερικές διαστάσεις του μνημείου είναι 13,67 x 27,24 μ. ενώ το συνολικό του ύψος ήταν 9 μέτρα περίπου. Εδράζεται σε τρίβαθμη κρηπίδα. Στην ανατολική πλευρά, όπου η είσοδος, υπάρχει ράμπα.

Το άδυτο χωριζόταν από το υπόλοιπο τμήμα του Ναού με θωράκιο και στο βάθος του υπήρχε γλυπτική λατρευτική σύνθεση, το χρυσόλιθο άγαλμα της Θεάς Μεσσήνης. Αφιερώματα που προσιδιάζουν στη λατρεία του θεραπευτική Θεού Ασκληπιείου δεν βρέθηκαν.

Επιβεβαιώνεται μάλλον η άποψη ότι ο Ασκληπιός της Μεσσήνης δεν είχε προέχουσα θεραπευτική ιδιότητα, αλλά την πολιτική εκείνη του «Μεσσήνιου πολίτη»

 

 

 

 

 

 

 

Είχε τη θέση του μέσα στο γενεαλογικό δένδρο των μυθικών βασιλέων της Μεσσήνης, τόσο των πριν όσο και των μετά την κάθοδο των Ηρακλειδών στην Πελοπόννησο. Μητέρα του ήταν η Αρσινόη, κόρη του Λευκίππου, που έδωσε το όνομα της και στην Κρήνη Αρσινόη της Αγοράς.